Protetyka

  licówki porcelanowe   mosty i korony porcelanowe   mosty i korony porcelanowe pełnoceramiczne (PROCERA i CERCON)   korony teleskopowe   inlay-onlay   wkłady koronowo-korzeniowe metalowe i porcelanowe   protezy częściowe i całkowite akrylowe   protezy szkieletowe   protezy over-denture na wkładach korzeniowych kulowych   szynoprotezy   protezy bezklamrowe: zatrzaski, zasuwy, rygle